เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

mini laser distance measurer, high accuracy laser distance meter, outdoor laser distance meter.