เซนเซอร์วัดเลเซอร์

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์เซ็นเซอร์เลเซอร์วัดความสูง, laser height measurement sensor, เซ็นเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์พร้อมเอาต์พุตดิจิตอลเซ็นเซอร์วัดความสูงของเลเซอร์.