เซ็นเซอร์วัดระยะทางด้วยแสง

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงระยะทาง, optical displacement sensor, high resolution distance sensor.