เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

laser displacement transducer, distance measuring transducer sensor, laser distance sensor short range.