โซลูชันการวัดด้วยเลเซอร์

โซลูชันการวัดทางอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์การวัดการกระจัด, displacement measurement sensor, เซ็นเซอร์วัดระยะทางความแม่นยำสูง.