เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ USB

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์เซ็นเซอร์ระยะที่แม่นยำ, โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์, accurate distance sensor.