เซ็นเซอร์ระยะทาง Lidar

เซ็นเซอร์เลเซอร์ lidar เซ็นเซอร์ความเร็วสูงระยะทาง, high speed distance sensor, เซ็นเซอร์ lidar ระยะไกลเซ็นเซอร์ระยะไกลความเร็วสูง.