เซ็นเซอร์วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ขนาดเล็กวงจรเซ็นเซอร์ระยะ, เซ็นเซอร์วัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์, distance sensor circuit.