เซ็นเซอร์ค้นหาระยะเลเซอร์

เซ็นเซอร์ความใกล้ชิดระยะยาว, เซ็นเซอร์ความสูงเลเซอร์, เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์เส้น.