ระยะทางเซ็นเซอร์ระยะสั้น

เซ็นเซอร์ตำแหน่งเลเซอร์, optical distance sensor, เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะอินฟราเรด.