โมดูลวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์มินิโมดูลวัดระยะเลเซอร์, โมดูลวัดระยะเลเซอร์, เลเซอร์เรนจ์ไฟโมดูล oem.